Medlemmer

Satserne for kontingent til Trekronerrådet er:

• Beboerforeninger med 20 eller flere husstande: Kr. 500.- om året
• Beboerforeninger med 21 eller flere husstande: Kr. 850.- om året
• Institutioner og andre foreninger: Kr. 500.- om året
• Personligt støttemedlemsskab: Kr. 100.-

Betaling sker ved bankoverførsel til Trekronerrådets konto:
Reg. Nr. 0000
Kontonummer:: 000000000
Bank: Nordea, Himmelev

CVR: 00000000

Ved indbetaling oplyses foreningens navn, samt “kontingent 2014” i beskedfeltet til beløbsmodtager.